PRO DĚTI

Dětský oddíl Aikido

Dětský oddíl Aikido úspěšně vedeme již od roku 2001. Vedoucím dětí je pan Miroslav Šmíd, 5. dan Aikido Hombu dojo a člen technické komise Slovenské Asociace Aikido. Na děti se již dlouhou dobu specializuje.

Do tréninků zařazujeme nejen techniky Aikido, ale také celkovou přípravu pohybovou, mnoho her a fyzických „kvízů“. Techniky jsou vybírány pouze takové, které jsou pro děti vhodné. Dbáme na zdraví, bezpečí a fyzické možnosti dětí různého věku.

Děti se v hodinách učí nejenom lépe pohybovat a znát svoje tělo, ale také se zapojují do skupiny různě starých a silných dětí, učí se s nimi spolupracovat, lépe komunikovat a řešit případné konflikty. Mírův přístup k dětem je jemný, přesto ale jednoznačný, což vede k osobnímu růstu dětí v oddíle.

Kdy jsou hodiny dětí?

Vždy v úterý a ve čtvrtek navečer.

– menší děti, 6 – 8 let, úterý a čtvrtek 17:00 – 18:00 hodin
– starší děti, 8 až 13 let, úterý a čtvrtek 18:00 – 19:00 hodin

Necvičíme zpravidla jen o státních svátcích a hlavních prázdninách.

Jak velké děti u nás cvičí?

Cvičení je určeno pro kluky i děvčata zhruba od šesti let. Menší děti bereme pouze po osobní domluvě a návštěvě u nás v dojo. V oddíle máme v současné době celkem 30 žáků, někteří u nás jsou již celou řadu let a postupně mohou dělat zkoušky nebo přejít do oddílu dospělých.

Je aikido pro vaše dítě vhodné?

Pokud si chcete být jistí, doporučujeme přijít se na jeden trénink podívat. První trénink je zdarma. Vezměte s sebou dlouhé tepláky a tričko, přezůvky a ručník na umytí nohou.

V dojo chodíme bosi, na podlaze jsou položeny příjemné žíněnky, tatami, které je však třeba udržovat v čistotě. Za jeden trénink uvidíte, zda vaše dítě cvičení baví a pak se můžete rozhodnout pro zápis.

Prosíme rodiče, aby nám předem dali vědět, pokud by chtěli svoje dítě přihlásit, a to z důvodu kapacity oddílu.

Více informací o cvičení dětí: Miroslav Šmíd, + 420 605 046 531, e-mail: mirasan@centrum.cz

Kde děti zapsat a ceny za cvičení?

Registrace ke cvičení: 
 
Dítě je nutno ke cvičení registrovat, a to u dvou splupracujících subjektů, kterými jsou: 
 
1. Stadion mládeže Praha 6 (DDM). Zde je nutno vyplnit registrační formulář a poloviční platbu platbu provést na účet Stadionu, který cvičení zastřešuje po administrativní stránce.
Registraci provedete zde: https://ddmpraha.cz/stadion-mladeze/Krouzky?id=11617  Přesné podmínky jsou uvedeny v registračním formuláři DDM
 
2. Aikido Ikeda Dojo Praha (AIDP). Registraci provedete zde:
VYPLNIT FORMULÁŘ 
a poloviční platbu zašlete na účet společnosti Dynamic Sphere, s.r.o., která Aikido zastřešuje po odborné stránce. Přesné podmínky jsou uvedeny v registračním formuláři AIDP. 
 
 
Příspěvky za cvičení
 
Příspěvek za cvičení na rok v plném rozsahu je následující: 
Při cvičení 2 x týdně je celkový celoroční příspěvek 6.000,- Kč (takto vychází cvičení nejvýhodněji, na 80,- Kč / hod). 
Při cvičení 1x týdně je celkový celoroční příspěvek 3.600,- Kč / rok (cca 90,- Kč / cvičení). 
 
V případě pololetní platby za cvičení 2x týdně je celková cena 3.600,- Kč. 
V případě pololetní platby za cvičení 1x týdně je celková cena 1.800,- Kč. 
 
 
Prosíme, pozor: 
Tato cena se ve všech případech dělí na dvě rovné poloviny, které se zasílají na dva různé účty, účet DDM a účet AIDP. 
(Poloviční hrazené ceny jsou tedy vždy dvakrát: 3.000,- Kč, 1.800,- Kč nebo 900,- Kč dle vaší volby.)
 
V obou případech hradíte cvičení pouze po vyplnění obou registračních formulářů, kde je vše podrobně vysvětleno. 
 
 
Kam se obracet pro informace: 
 
Ve věcech registrace a plateb Stadionu mládeže, DDM je odpovědným pracovníkem paní Jitka Fialová, tel.: ‭+ 420 233 330 704‬, mail: fialova@ddmpraha.cz
Ohledně cvičení dětí Aikido, ukázek cvičení a hlášení nemoci dětí je odpovědným vedouím pan Miroslav Šmíd, tel.: ‭+420 605 046 531‬, mirasan@centrum.cz
Ohledně kontroly plateb za cvičení Aikido Ikeda Dojo Praha, přeplatků či nedoplatků je odpovědnou osobou Ing. Halka Baláčková, tel.: aidpraha@gmail.com
 

Děti od 14 let zařazujeme do oddílu dospělých.

Platí stejnou cenu jako v dětském oddíle, mají ale tu výhodu, že mohou chodit jak na tréninky dětí, tak po doporučení i na tréninky dospělých. Mohou se navíc účastnit národních seminářů Aikido organizovaných ve spolupráci s asociací Aikido Česká republika. To jim umožňuje rychleji se rozvíjet a dělat další zkoušky technické vyspělosti.

Pozn.: Při zařazení dítěte do dospělých registrujeme děti jako nové členy přímo v Aikido Ikeda Dojo Praha (AIDP).

AIDP je samostatným subjektem, součástí společnosti Dynamic Sphere, s.r.o.

Pro přihlášení dětí na tréninky dospělých je třeba vyplnit registrační přihlášku dítěte – pracujeme na ní a brzy ji zařadíme na stránky AIDP. V případě zájmu dětí starších 13 let o tréninky dospělých nám když tak zavolejte.