Aikido

Aikido bylo vytvořeno Moriheiem Ueshibou (1883-1969), velkým mistrem tradičních japonských umění Daitoryu. Základním principem Aikido je naučit se vyhnout destruktivní síle útoku a využít ji proti protivníkovy v hodech, přehodech, porazech a pákách. Smyslem je neutralizovat násilí přicházející v jakékoliv formě. Na konci každé konfrontace stojí především zachování zdraví a cti. Ačkoliv Aikido nemá charakter soutěže, tréninky dosahují sportovní náročnosti jak na fyzické, tak na duševní úrovni. K tréninku nelze přistupovat laxně, pokud chcete pochopit smysl aikido, trénujte každý den, nebo v dojo alespoň dvakrát týdně. Aikido je životní princip a samozřejmě studium na celý život!

Aikido je moderní bojové umění spojující západní přesvědčení a východní tradice a hodnoty. Nezávisle na národnosti, barvě pleti nebo věku, cvičení Aikido kultivuje fyzické tělo i mysl a pomáhá člověku v procesu porozumění toho, co je to život, podobně jako v antickém Řecku Kalokaghatia. Aikido učí život chránit.

Ai – harmonie
Ki – životní energie
Do – cesta pěstování Ai a Ki

 

Systém cvičení Aikido podle senseie Ikedy

Při cvičení využíváme technický a didaktický systém Senseie Masatomi Ikedy, který spojuje západní potřeby mysli s východními hodnotami a tradicí. Díky svému dlouhodobému pobytu v Evropě vyvinul Sensei Ikeda holistický přístup spojující Aikido, Hojo a Genkikai, který umožňuje lidem porozumět různým aspektům Aikido. Také učitelé v našem dojo tento přístup uplatňují a byť se budou jednotlivé tréninky vyznačovat individuálním přístupem, najdete všechny prvky v každé naší hodině.

 

Je aikido efektivní bojové umění?

Ano je, ale pochopit se musí několik aspektů. Jedním je samotná fyzická technika a druhým je postoj v mysli. Aby techniky fungovaly, musí je člověk mít zažité a musí dodržet jejich přesnost i načasování, stejně jako v jiných bojových uměních. Trénink mysli je daleko náročnější a jeho cílem je naučit se dosáhnout stavu klidu bez prvků agresivity, čímž můžete předejít problému, aniž dojde ke střetnutí v jakékoliv formě.

Jaký je vhodný věk pro to, začít cvičit Aikido?

Morihei Ueshiba cvičil až do věku 86 let, krátce před tím, než odešel z tohoto světa. Pohyby Aikido jsou většinou plynulé a oblé. Úchopy a hody jsou v souladu s postavením kloubů v našem těle. Neblokujeme útoky a namísto toho využíváme směru útoku pro odvedení energie do techniky. Dospělí, muži i ženy, mohou tedy začít kdykoliv, v jakémkoliv věku. Děti u nás mohou začít ve 12 letech.