Děti

Kdy cvičení dětí probíhá?

Dětský oddíl aikido funguje v AIDP již od roku 2001. Trénink probíhá dvakrát týdně, a to v úterý v 17:30 – 18:30 a ve čtvrtek od 18:00 do 19:00 hodin. Vede je hlavní instruktor v dojo, Miroslav Šmíd, který má s aikido pro děti bohaté zkušenosti

Cvičení je určeno pro kluky i děvčata od osmi let. V oddíle máme v současné době přibližně 15 stálých žáků.

Prosíme rodiče, aby nám předem dali vědět, pokud by chtěli svoje dítě přihlásit, a to z důvodu kapacity oddílu.

Více informací o cvičení dětí: Miroslav Šmíd, + 420 605 046 531, mail: mirasan@centrum.cz

 

Jak cvičení probíhá?

Aikido je bojové umění a vede žáky k soustředění, spolupráci s ostatními a k umění zvládnout svoje tělo i mysl. Na začátku tréninku je krátká „Seiza“ – zklidnění a soustředění, následují dechová cvičení, rozcvička, trénink kroků aikido (Tai Sabaki), trénink kotoulů a válení (Ukemi), hry na posílení orientace a pohyblivosti a nakonec samozřejmě trénink technik. Techniky jsou vybírány pouze takové, které jsou pro děti vhodné.

 

Chcete vědět, zda je aikido pro vaše dítě vhodné?

Doporučujeme přijít se na jeden trénink zdarma podívat. Vezměte s sebou dlouhé tepláky a tričko, přezůvky a ručník na umytí nohou. V dojo chodíme bosi, na podlaze jsou položeny příjemné žíněnky, tatami, které je však třeba udržovat v čistotě. Za jeden trénink uvidíte, zda vaše dítě cvičení baví a teprve pak se můžete rozhodnout pro zápis.

 

Jak se zapsat a kolik se platí?

Pro zapsání dítěte jsou potřeba jeho základní údaje, které si zapíšeme a předáme je DDM (jméno, příjmení, adresa bydliště, rodné číslo, telefon a mail odpovědného zástupce). DDM vystaví pro rodiče přihlášku (může trvat do 14 dní) a pošle ji i s variabilním symbolem rodičům k podpisu a zaplacení školného na mail rodičů. Podepsanou přihlášku donesou děti zpět do dojo a my ji předáme DDM.

Děti platí 300 Kč / měsíc za cvičení jednou týdně, 500 Kč / měsíc za cvičení dvakrát týdně, platí se bankovním převodem. Cvičení pro děti je organizováno ve spoluprácise Stadionem mládeže DDM hl. m. Prahy, Na Kotlářce 1, Praha 6  160 00. Veškeré další otázky ohledně plateb dětí (např. zda platba došla) je třeba směřovat na DDM, tel. + 420 233 330 704.

Pozn. pro rodiče: Aikido Ikdea Dojo, o.s. (AID, o.s.) je oddílem samostatným, který si pronajímá u Stadionu mládeže DDM hl.m. Prahy prosotry na cvičení. Pokud by chtěli začít cvičit také rodiče, je třeba se přihlásit u AID, o.s. (neboli na tréninku pro dospělé).