PRO DĚTI

Dětský oddíl Aikido

Dětský oddíl Aikido úspěšně vedeme již od roku 2001. Vedoucím dětí je pan Miroslav Šmíd, 5. dan Aikido Hombu dojo a člen technické komise Slovenské Asociace Aikido. Na děti se již dlouhou dobu specializuje.

Do tréninků zařazujeme nejen techniky Aikido, ale také celkovou přípravu pohybovou, mnoho her a fyzických „kvízů“. Techniky jsou vybírány pouze takové, které jsou pro děti vhodné. Dbáme na zdraví, bezpečí a fyzické možnosti dětí různého věku.

Děti se v hodinách učí nejenom lépe pohybovat a znát svoje tělo, ale také se zapojují do skupiny různě starých a silných dětí, učí se s nimi spolupracovat, lépe komunikovat a řešit případné konflikty. Mírův přístup k dětem je jemný, přesto ale jednoznačný, což vede k osobnímu růstu dětí v oddíle.

Kdy jsou hodiny dětí?

Vždy v úterý a ve čtvrtek navečer.

– menší děti, 6 – 8 let, úterý a čtvrtek 17:00 – 18:00 hodin
– starší děti, 8 až 13 let, úterý a čtvrtek 18:00 – 19:00 hodin

Necvičíme zpravidla jen o státních svátcích a hlavních prázdninách.

Jak velké děti u nás cvičí?

Cvičení je určeno pro kluky i děvčata zhruba od šesti let. Menší děti bereme pouze po osobní domluvě a návštěvě u nás v dojo. V oddíle máme v současné době celkem 30 žáků, někteří u nás jsou již celou řadu let a postupně mohou dělat zkoušky nebo přejít do oddílu dospělých.

Je aikido pro vaše dítě vhodné?

Pokud si chcete být jistí, doporučujeme přijít se na jeden trénink podívat. První trénink je zdarma. Vezměte s sebou dlouhé tepláky a tričko, přezůvky a ručník na umytí nohou.

V dojo chodíme bosi, na podlaze jsou položeny příjemné žíněnky, tatami, které je však třeba udržovat v čistotě. Za jeden trénink uvidíte, zda vaše dítě cvičení baví a pak se můžete rozhodnout pro zápis.

Prosíme rodiče, aby nám předem dali vědět, pokud by chtěli svoje dítě přihlásit, a to z důvodu kapacity oddílu.

Více informací o cvičení dětí: Miroslav Šmíd, + 420 605 046 531, e-mail: mirasan@centrum.cz

Cena za cvičení dětí

2.600,- Kč jeden trénink týdně, nebo platba jednoho pololetí se dvěma tréninky týdně
4.800,- Kč platba dvou tréninků týdně na celý rok

Kde děti zapsat?

Cvičení pro děti je organizováno ve spolupráci se Stadionem mládeže (SM) Hl. města Prahy, Na Kotlářce 1, Praha 6 160 00, který děti registruje a stará se platby. Registraci provedete zde: https://ddmpraha.cz/stadion-mladeze/Krouzky

K zápisu dětí budete potřebovat vědět: Jméno, příjmení, adresa bydliště, rodné číslo, telefon a e-mail odpovědného zástupce. Stadion mládeže (SM) vystaví pro rodiče přihlášku (může trvat do 14 dní) a pošle ji i s variabilním symbolem rodičům k podpisu a zaplacení školného dle výběru rodičů a časových možností dětí.

Veškeré další otázky ohledně registrací a plateb dětí (např. zda platba došla) je třeba směřovat na paní Fialovou, odpovědnou zástupkyni DMM za registraci dětí, na tel. + 420 233 330 704.

Děti od 13 let zařazujeme do oddílu dospělých.

Platí stejnou cenu jako v dětském oddíle, mají ale tu výhodu, že mohou chodit jak na tréninky dětí, tak po doporučení i na tréninky dospělých. Mohou se navíc účastnit národních seminářů Aikido organizovaných ve spolupráci se Slovenskou asociací Aikido. To jim umožňuje rychleji se rozvíjet a dělat další zkoušky technické vyspělosti.

Pozn.: Při zařazení dítěte do dospělých registrujeme děti jako nové členy přímo v Aikido Ikeda Dojo Praha (AIDP).

AIDP je samostatným subjektem, součástí společnosti Dynamic Sphere, s.r.o.

Pro přihlášení dětí na tréninky dospělých je třeba vyplnit registrační přihlášku dítěte – pracujeme na ní a brzy ji zařadíme na stránky AIDP. V případě zájmu dětí starších 13 let o tréninky dospělých nám když tak zavolejte.