O nás

Vítejte v Aikido Ikeda Dojo Praha!

Aikido Ikeda Dojo Praha (AID Praha) vzniklo v září roku 2000 a bylo čestně pojmenováno po jednom z jeho zakladatelů, senseiovi Masatomi Ikedovi, 7. dan Aikikai, japonském učiteli a zástupci Hombu Dojo (Tokyo) v Evropě.  Čestným technickým ředitelem našeho dojo je jeho přímý žák, pan Michele Quaranta, 6. dan Aikikai Hombu Dojo a technický ředitel Slovenské asociace aikido, který dále rozvíjí a buduje učení svého mistra. Když mu to jeho pracovní vytížení dovolí, vede u nás trénink. V současné době cvičíme pod soustavným vedením senseie Miroslava Šmída, 4. dan Aikikai Hombu Dojo a člen technické komise Slovenské asociace aikido. Na vedení tréninků spolupracují další členové dojo, technické stupně od 1. do 3. danu.

Aikido…
Aikido bylo vytvořeno Moriheiem Ueshibou jako sebeobranné bojové umění vycházející ze starých japonských válečných stylů, zejména Daito-Ryu. Využívá anatomické limity stavby lidského těla, tj. zejména páky, body nestability a hody k neutralizaci útoku či útočníka, nikoli k jeho úmyslné likvidaci. Cílem není blokovat a zastavovat energii útoku, který přichází směrem k nám, ale naopak ji využít ve vlastní prospěch.
Aikido je komplexní a velmi sofistikované bojové umění, které učí vynikající koordinaci vlastního těla, umění vnímat prostor kolem sebe, duševnímu rozvoji a adekvátně reagovat na vzniklé konfliktní situace, a to nejen při možnostech fyzické konfrontace, ale i v běžném každodenním životě. Pravidelné cvičení rozvíjí zdravé sebevědomí, poznání sebe sama, a zároveň i pokoru, respekt a úctu k ostatním.
Součástí cvičení Aikido jsou i různá zdravotní, relaxační a meditační cvičení, která napomáhají k odstranění problému se zády, svaly a celkově udržují člověka v dobré fyzické i psychické kondici.
Aikido nepatří mezi sporty, ale jedná se o bojové umění. Nejsou zde soutěže, abychom porovnávali, kdo je lepší a horší. Cvičení bojového umění je vždy cestou jedince, který se snaží naučit něco nového, zároveň pomáhá ostatním a naopak. Smyslem cvičení bojových umění není válčit, bojovat, soutěžit či porovnávat, ale navzájem si pomáhat rozvíjet se.

Morihei Ueshiba, zakladatel Aikido: „Smyslem bojového umění je dělat svět vždy o něco lepší, než kterým byl včera“…

Aikido v AID Praha…
Člověk, jenž začíná cvičit Aikido, stojí před rozhodnutím, které dojo má zvolit. Zde najdete pár důvodů, proč byste mohli cvičit právě u nás:

  1. Vyučujeme propracovaný systém Aikido úzce propojený s dalšími navazujícími oblastmi, tzn. s prací se zbraněmi (jo – tyč, bokken – meč, tanto – nůž), s hojo a se zdravotní gymnastikou Genkikai a Setai. Všichni naši učitelé procházejí neustálým rozvojem a účastní se mnoha stáží, takže je zaručena vysoká a konsistentí kvalita výuky.
  2. S námi můžete postupovat ve svém rozvoji znalostí a umění Aikido od nejnižšího stupně, 6. kyu až po 4. dan, na který se ještě ve světě dělají zkoušky a to díky našemu učiteli, shihanovi Michele Quarantovi, který na tyto stupně má oficiální právo zkoušet.
  3. Vaše stupně budou uznány i ve světě, neboť jsou garantovány japonským Hombu Dojo, Tokyo.
  4. Za jeden poplatek můžete chodit na všechny tréninky během týdne, nemáme žádná omezení na počet cvičení za týden.
  5. Budete cvičit ve velmi pěkném dojo, které je dobře udržované. Máme i kvalitní zázemí, šatny, sprchy a lednici s nápoji ke koupi.
  6. Během letní sezóny chodíme cvičit ven na stadion Stadion mládeže DDM hl. m. Prahy, Na Kotlářce 1, Praha 6 160 00. Ten se nachází v krásném a klidném prostředí pod Hanspaulkou, obklopeném vonícími borovicemi a není v Praze nic lepšího, než jít po náročném pracovním či školním dni trochu ven.
  7. Naším učitelem je sensei Mirolav Šmíd, který má se cvičením Aikido více jak 20 leté zkušenosti a je velmi respektovaným členem technické komise Slovenské Aikido Asocicace (SAA). V roce 2004 úspěšně vybudoval pobočku v Berouně, vede semináře nejen po ČR, ale i v cizích zemích (Francie, Holandsko, Polsko, Ukrajina).
  8. Pokud to jeho časové možnosti umožňují, trénink zde vede i sám shihan Michele Quaranta,

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.